Til hovedinnhold
Norsk English

Hva er smart spesialisering?

Sammendrag

Notatet går gjennom fenomenet smart spesialisering fra tre innfallsvinkler: som en stedsbasert policy for forsknings- og innovasjonsdrevet næringsutvikling, som et teori-grunnlag som underbygger policyutviklingen, og som en omfattende læringsprosess understøttet av tiltak fra Europakommisjonen. Alle regioner i EU har måttet etablere en strategi for smart spesialisering for å få tilgang til finansiering fra strukturfondene. Et viktig element er hvordan drive entreprenørielle oppdagelser av nye utviklingsmulighe-ter i en region, basert på kombinasjon av eksisterende kompetanse med nyvinninger fra forskningsmiljø. For regioner som er tungt avhengig av naturressurser i sitt nærings-grunnlag, er det spesielt viktig å ta skrittet ut ved siden av disse for å få en mer robust næringsstruktur å bygge sin økonomiske utvikling på.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Nordlandsforskning
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2016

Forlag

SINTEF Teknologi og samfunn

Vis denne publikasjonen hos Cristin