Til hovedinnhold
Norsk English

Store forskjeller i Kommune-Norge: Her har de høyest sykefravær

Sammendrag

Store forskjeller i Kommune-Norge. De fire nordligste fylkene topper sykefraværsstatistikken. Eksperter forklarer forskjellene med to faktorer: seleksjon og kultur. Seniorforsker Solveig Ose ved Sintef sier at nærings- og aldersstruktur sier mye om sykefraværet. Kommuner med lavt sykefravær har gjerne en ung befolkning og mange ansatte i næringer med primærnæringer eller finanssektoren – altså næringer med lavt sykefravær.

På den annen side vil kommuner med mange ansatte i pleie- og omsorgstjenester ha høyere sykefravær.

I tillegg tror også Ose at kulturen varierer i ulike kommuner.

– Noen kommuner har en befolkning som i stor grad er det vi kaller arbeidsjern som har svært høy terskel for sykefravær, mens andre kommuner kanskje er velsignet med en befolkning med mye humor og høy appetitt på kulturopplevelser og en lavere terskel for sykefravær.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

Dato

12.07.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin