Til hovedinnhold
Norsk English

Politikk, satsing og prioriteringer

Sammendrag

Politikk, satsing og prioriteringer


Riksrevisjonen fastslår at mange kommuner ikke har styrket tilbudet innenfor rus og psykiatri. Forekomsten av angst, depresjon og rusproblemer må begrenses for å oppnå livskvalitet og minske belastningen for samfunnet.
Helsedirektoratet følger utviklingen av kommunale tiltak i psykisk helsearbeid, og rapporter fra 2014 viser en nedgang i antall årsverk tilknyttet psykisk helse i kommunene. Sintef konkluderte tilsvarende i rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015». Årsverk holder seg stabilt på drøyt 13.000. Samtidig sliter kommunene med å gi et godt tilbud til mennesker med alvorlige psykiske helseplager, og nedbygging av døgnplasser fortsetter. Uten økte ressurser, men økte oppgaver, må grupper nedprioriteres.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

Dato

20.05.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin