Til hovedinnhold
Norsk English

Utvider forsøk med opphevelse av taushetsplikt

Sammendrag

Utvider forsøk med opphevelse av taushetsplikt. Barne- og likestillingsdepartementet viderefører det unike forsøksprosjektet i Kristiansand der taushetsplikt oppheves i akutte barnevernssaker. Det kan bli en modell for hele Norge. Sintef forsker på dette unike prosjektet. Rapporten er ikke helt ferdig ennå, men forskningsleder Mariann Ådnanes sier dette:
- Evalueringen tyder på at modellen har fungert godt - det er i det hele tatt vanskelig å spore misnøye i det store og hele blant helsearbeidere og barnevernsarbeiderne. De har etter hvert blitt godt kjent med hverandre og dette er en forutsetning - i tillegg selvsagt til fritak fra taushetspliktsbestemmelsen - for at de skal kunne gjøre en god jobb sammen i de akutte sakene.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

Dato

20.05.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin