Til hovedinnhold
Norsk English

Tilbudet i kommunene må styrkes

Sammendrag

Tilbudet i kommunene må styrkes. Kommunalt psykisk helsearbeid for voksne blir nedprioritert. Jeg håper politikerne våkner i tide, og sørger for et bedre behandlingstilbud der folk bor, skriver Espen Gade Rolland. Helsedirektoratet følger nøye med på utviklingen av kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, og rapporter fra 2014 viser en nedgang i antall årsverk knyttet til fagområdet psykisk helse i kommunene. Utviklingen er godt dokumentert fra 2007 til 2013 med reduksjoner hvert år, og nedgangen fra 2012 til 2013 i antall årsverk innen psykisk helse var på nær to prosent. I en rykende fersk rapport fra Sintef om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015 er konklusjonene tilsvarende.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

Dato

06.04.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin