Til hovedinnhold
Norsk English

Avansert kontroll av biocidutlekking fra bunnstoff

Sammendrag

Prosjektet angår bunnstoff for bruk på fartøyer og andre installasjoner i sjøvann. Marin begroing starter så snart et objekt plasseres i sjøvann. En effektiv bunnstoff vil hindre begroing og dermed bidra til redusert drivstofforbruk og utslipp av drivhusgasser.

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 256324

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eirin Langseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin