Til hovedinnhold
Norsk English

Fordeling av Tolerable Hazard Rates i signalanlegg

Sammendrag

Jernbaneverket har behov for å sette klare og etterprøvbare sikkerhetskrav til signalanleggene som inngår i jernbanenettet. Dagens krav på utstyrsnivå er under vurdering. Et alternativ er å gå over til å sette krav til sikkerhetskritiske funksjoner, SKF.

I dette arbeidet er det tatt utgangspunkt i 5 sentrale sikkerhetskritiske funksjoner for signalanlegg, og det presenteres i denne rapporten forslag til tolerable hyppigheter av feil (tolerable hazardrater - THR) for disse 5 sikkerhetskritiske funksjonene.

Dette er et forslag til minimumskrav for THR, som dekker alle feil - både de som leverandøren er ansvarlig ofr og de som Jernbaneverket er ansvarlig for. Hvilken andel av THR som skal tilskrives hhv. leverandør og Jernbaneverket avhenger av andelen av de erfarte sikkerhetskritiske feilene som kan tilskrives hhv. leverandør og Jernbaneverket.

Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90D213

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26946

ISBN

9788214059021

Vis denne publikasjonen hos Cristin