Til hovedinnhold
Norsk English

Engasjement på Mitt Arbeiderparti

Sammendrag

Denne rapporten presenterer funn fra en undersøkelse av hvordan Arbeiderpartiet best mulig kan engasjere medlemmer og andre interesserte gjennom lokallagssonerlagsoner på Mitt Arbeiderparti. Det primære datagrunnlaget er intervjuer med 11 lokallagsbrukere av Mitt Arbeiderparti. I tillegg har vi gjennomført intervjuer med intervjuet soneansvarlige i tre soner, samt gjennomført nettverksanalyser og sjangeranalyser basert på innholdet i tre soner.
Resultatene viser at den viktigste rollen for Mitt Arbeiderparti spiller en pr. i dag er sentral og viktig rolle som informasjonskanal. Deltagerne Brukerne forventer å finne relevant og oppdatert informasjon om Arbeiderpartiets politikk på nettsidene, og opplever at Mitt Arbeiderparti har en særlig viktig intern-politisk funksjon.
Mitt Arbeiderparti er bygget opp som et sosialt nettsted, men deltagerne deltar i liten grad med egne kommentarer og innspill. Lav aktivitet skyldes blant annet at lokallagssonene i liten grad inviterer og inspirerer til debatt, samt at deltagerne ikke helt vet hvor de kan delta med egne innlegg. Både i Det er betydelige navigasjonsutfordringer både i forhold til informasjon og aktiv deltagelse.

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd, VERDIKT-programmet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90B273

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies
  • Universitetet i Agder

År

2011

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A19598

ISBN

9788214049831

Vis denne publikasjonen hos Cristin