Til hovedinnhold
Norsk English

Analyse av langblåst tunneltørke (Strømmen-system) (L5d)

Sammendrag

Arbeidet er en del av prosjektet Rasjonell Klippfisktørking, og innbefatter studier
av de 4 mest vanlige måtene (teknologiene) å tørke klippfisk på per i dag:
1) Langblåst med YIT aggregat i by-pass
2) Kammertørke med YIT aggregat i by-pass
3) 3-kammerløsning med AG aggregat
4) Langblåst med Strømmen/Nordvestmiljø/Johnson Control system.
Denne rapporten inneholder industrielle målinger på langblåst tunneltørke med
Strømmen/Nordvestmiljø/Johnson Control system. Det må merkes at beregningene
i dette dokumentet er basert på et driftsbilde gitt under forsøksperioden. En annen
drift (spesielt fiskeart og størrelse) vil gi andre energi-beregninger.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS

År

2015

Forlag

Sintef Energi As

Hefte nr.

TR A7506

ISBN

978-82-594-3636-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin