Til hovedinnhold
Norsk English

Analyse av 3-kammertørke med varmepumpe og absorber i by-pass (L5c)

Sammendrag

Arbeidet er en del av prosjektet Rasjonell Klippfisktørking, og innbefatter studier av de 4
mest vanlige måtene (teknologiene) å tørke klippfisk på per i dag:
1) Langblåst med YIT aggregat i by-pass
2) Kammertørke med YIT aggregat i by-pass
3) 3-kammerløsning med AG aggregat
4) Langblåst med Nordvestmiljø/Johnson Control system.
Denne rapporten innbefatter industriforsøk på 3-kammertørke med A&G aggregat i by-pass.
Forsøket ble gjennomført i januar 2013.
Det må merkes at beregningene i dette dokumentet er basert på et driftsbilde gitt under
forsøksperioden. En annen drift (spesielt fiskeart og størrelse) vil gi andre energiberegninger.
I etterkant av målingene er det kommet frem at mellomlagring uten å ta av
vognene er en stor fordel, og spesielt egnet i 3-kammerløsninger.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS

År

2015

Forlag

Sintef Energi AS

Hefte nr.

TR A7505

ISBN

978-82-594-3635-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin