Til hovedinnhold
Norsk English

Analyse av kammertørke med varmepumpe i bypass (L5b)

Sammendrag

Arbeidet er en del av prosjektet Rasjonell Klippfisktørking, og innbefatter studier
av de 4 mest vanlige måtene (teknologiene) å tørke klippfisk på per i dag:
1) Langblåst med YIT aggregat i by-pass
2) Kammertørke med YIT aggregat i by-pass
3) 3-kammerløsning med AG aggregat
4) Langblåst med Nordvestmiljø/Johnson Control system.
Denne rapporten innbefatter industriforsøk på 40 vogners kammertørke med YIT
aggregat i by-pass. Forsøket ble gjennomført i november 2012.
Det må merkes at beregningene i dette dokumentet er basert på et driftsbilde gitt
under forsøksperioden. En annen drift (spesielt fiskeart og størrelse) vil gi andre
energi-beregninger.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS

År

2015

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7504

ISBN

978-82-594-3634-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin