Til hovedinnhold
Norsk English

Rasjonell klippfisktørking

Sammendrag

FHF har i perioden 2011-2014 finansiert prosjektet Rasjonell klippfiskproduksjon.
Prosjektets hovedmål er å anbefale en rasjonell produksjon av klippfisk med jevn kvalitet
for økt produksjon, effektivisering av arbeid samt reduserte drifts- og energikostnader. Ved
å tilpasse FoU aktiviteter til den enkelte bedrift med forskjellige tørkeprosesser og
driftsmetoder, vil en kunne dokumentere hvordan en kan øke produksjonen, effektivisere
arbeidsoppgavene og redusere drifts- og energikostnadene for ulike typer anlegg.
Totalt 23 tørkeanlegg ble kartlagt, og industrielle målinger ble utført hos produsenter som
hver representerer en av de 4 hovedkategoriene av teknologi som benyttes til tørking av
klippfisk.
Resultatene viser at de fleste produsentene har varierende potensiale til å optimalisere
driften. I tillegg til generelle tiltak for økt effektivitet, vil hvile av klippfisk i 3 perioder
under tørking (temperering/avrenning, mellomlagring og slutt-tørking) kunne øke
kapasiteten med 100 % uten økte energikostnader.
Utnyttelse av overskuddsvarme har stort potensiale til å effektivisere driftskostnadene
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS

År

2015

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7499

ISBN

978-82-594-3629-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin