Til hovedinnhold
Norsk English

Kategorisering av dagens klippfiskanlegg(L1)

Sammendrag

Arbeidet beskrevet i dette notatet omhandler kartleggingen av de ulike anleggene
(teknologiene) som eksisterer blant klippfiskprodusentene i Norge. Kartleggingen
ble brukt til å definere hovedgrupper av teknologier som videre ble testet og
analysert i prosjektet.
Totalt 23 tørkeanlegg ble undersøkt med tanke på hvilke typer teknologi som ble
benyttet, samt hvilken drift som ble gjennomført.
Teknologiene ble delt i 4 hovedgrupper:
1) Langblåst med YIT aggregat i by-pass
2) Kammertørke med YIT aggregat i by-pass
3) 3-kammerløsning med AG aggregat
4) Langblåst med Nordvestmiljø/Johnson Control system.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS

År

2015

Forlag

SINTEF Energi as

Hefte nr.

TR A7500

ISBN

978-82-594-3630-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin