Til hovedinnhold
Norsk English

Barnehagetilbudet til barn med særlige behov : Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder

Sammendrag

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp,
har rett til slik hjelp. Kommunen har også ansvar for å tilrettelegge barnehagetilbudet
til barn med nedsatt funksjonsevne, og barnehagetilbudet skal tilpasses det enkelte
barn uavhengig av funksjonsnivå. Denne rapporten er en kartlegging av det tilbudet
barn under opplæringspliktig alder med særlige behov får i kommuner og barnehager.
For å belyse dette har vi gått bredt ut med flere ulike datainnsamlinger og datakilder,
noe som har krevd at mange forskere har bidratt. Dette prosjektet er et samarbeid
mellom NTNU Samfunnsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Christian Wendelborg
  • Joakim Caspersen
  • Anna M. Kittelsaa
  • Stina Svendsen
  • Anne Sigrid Haugset
  • Trond Kongsvik
  • Rune Borgan Reiling

Institusjon(er)

  • NTNU Samfunnsforskning AS
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

År

2015

Forlag

NTNU Samfunnsforskning AS

ISBN

978-82-7570-440-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin