Til hovedinnhold

Dense ceramic membranes based on ion conducting oxides, thematic issue on ""Recent advances in membrane materials

Dense ceramic membranes based on ion conducting oxides, thematic issue on ""Recent advances in membrane materials

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
År
Forlag
Lawoisier
Bok
Annales de Chimie-Sciences des Materiaux, vol 32,2
ISBN
9782743009847
Side(r)
197 - 212