Til hovedinnhold
Norsk English

Hva er statusen i forståelsen av hårcellenes og det indre ørets funksjon?

Sammendrag

Det audiologiske miljøet har en viss forståelse av hvordandet indre øret virker. Dette gjelder elementer som de ytrehårcellenes aktive funksjon og de indre hårcellenes funksjonsom sensorer. Forståelsen er typisk bygget påpsykoakustiske forsøk gjennom årenes løp. Det er allikevelikke flere usikkerheter med hensyn på detaljer i de enkelteelementenes funksjoner. Innlegget ønsker å gi en kortoversikt over øret slik vi forstår det i dag, men også peke pånoen av de usikkerheter som finnes. De mekanismene som skader øret og muligebeskytelsestiltak vil også nevnes. Denne delen av innleggeter bygget på et prosjekt på SINTEF som har utviklet enmodell av hørselsskademekanismer.
Les publikasjonen

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

Presentert på

EU09 Etterutdanningskurs

Sted

Oslo, Norge

Dato

05.11.2009 - 06.11.2009

Arrangør

Norsk Audiografforbund

År

2009

Vis denne publikasjonen hos Cristin