Til hovedinnhold
Norsk English

Holdninger til virkemiddelbruken i Opptrappingsplanen for psykisk helse - resultater fra en spørreundersøkelse blant rådmenn/administrasjonssjefer i kommunene i 2008

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført i 2008 blant råd¬menn/administrasjonssjefer om det psykiske helsearbeidet i kommunene, betydningen av Opptrappingsplan for psykisk helse, samt utsiktene for den videre utvikingen av det psykiske helsearbeidet etter at Opptrappingsplanen avsluttes. Undersøkelsen i 2008 er tredje og siste runde med spørreksjemaer som er gjennomført i planperioden, noe som gir mulighet for å følge utviklingnen i kommmunene over tid. De to første undersøkelsen ble gjennomført i 2002 og 2005. 2008 er siste år Opptrappingsplanperioden. I denne rapporten diskuteres kommunenes iverksetting av planen ut fra respondentenes vurderinger av utvikling i utgifter, finansiering mv. Et hovespørsmål er om virkemiddelbruken har vært hensiktsmessig i forhold til å nå målene som er satt i Opptrappingsplanen. Virkemiddelbruken vil i denne sammenhengen bety øremerking og plan- og rapporteringskrav. Resultatene gir grunnlag for å konkludere med at virkemiddelbruken har vært riktig og nødvendig. Det ser ut til at Opptrappingsplanen har gitt et løft i det psykiske helsearbeidet i kommunene og øremerking og plan- og rapporteringskrav har vært nødvendig i forhold til å sikre den kommunale iverksettingen av Opptrappingsplanen. Holdningen til virkemiddelbruken i kommunene er ikke blitt mindre positive gjennom perioden, snarere tvert i mot. Resultatene tyder også på at det fremdeles er udekkede behov i kommunene. Det utrykkes også bekymring for utviklingen i det psykiske helsearbeidet etter at Opptrappingsplanen er avsluttet. Over 30 prosent av de som har deltatt i undersøkelsen i 2008 tror at det psykiske helsearbeidet for voksne vil svekkes i løpet av de neste fem årene. Kommunene er noe mer positiv i forhold til utviklingen i det psykiske helsearbeidet for barn og unge. Bekymring for kommunenes økonomiske situasjon og manglende skjerming når det øremerkede tilskuddet opphører oppgis som hovedårsak. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045130

Vis denne publikasjonen hos Cristin