Til hovedinnhold
Norsk English

Funksjonskrav full-skala utbygging av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Store kunder, innmatingspunkt samt nettstasjoner

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet som en del av NVE sitt informasjonsgrunnlag for forskriftsendring i forbindelse med utbyggingen av AMS. Tidligere er det utarbeidet anbefalinger av funksjonalitet for kunder med årlig elektrisitetsforbruk under 100 000 kWh. Målsettingen med dette arbeidet har vært:1. Vurdere eventuelle endringer/utvidelser i funksjonskrav til kunder med årlig elektrisitets¬forbruk over 100 000 kWh i forbindelse med full skala utbygging av AMS (hovedpunkt)2. Vurdere behov for funksjonskrav for innmatingspunkt med inntil 10 MW i installert i effekt. 3. Vurdere krav til måling av spenningskvalitet i nettstasjoner.Arbeidet tar utgangspunkt i oppgaver som kan løses ved hjelp av AMS og som er identifisert i tidligere arbeid. Angående punkt 1:Det anbefales at det legges til rette for registrering av avbrudd per målepunkt, måling av lokal produksjon (gjelder både store og små kunder), samt kvartermåling av en andel av målepunktene. Videre anbefales mulighet for momentanavlesning av forbruket. Timeavlesing av forbruket hos store kunder eksisterer allerede. Det anbefales at det legges til rette for at en andel av målepunktene skal kunne kvartermåles. Når det gjelder overføring av forbruksinformasjon lokalt i målepunktet anbefales både å stille krav til hvilken informasjon det skal være (f.eks hyppig overføring av målestand) og krav til åpenhet rundt bruk av fysisk standard og dataprotokoll. Angående punkt 2:For lokale innmatingspunkt anbefales hovedsakelig de samme funksjoner som for store kunder (se punkt 1).Angående punkt 3:Måling av spenningskvalitet i nettstasjoner og hos kunde lengst ute på linjen er et kostnadseffektivt alternativ som kan gi meget god informasjon om kvaliteten i distribusjonsnettet. Anbefalingene legger til rette for en rekke forhold. Anvendelse og omfang av funksjonalitet kan vurderes etter behov og taes i bruk over tid. Det primære ved utbygging er at det blir lagt til rette for funksjonaliteten i det enkelte målepunkt, og at den kan innf

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2008

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6692

ISBN

9788259433688

Vis denne publikasjonen hos Cristin