Til hovedinnhold
Norsk English

Funksjonsbeskrivelse full-skala utbygging av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)

Sammendrag

I denne rapporten vurderes krav til funksjonalitet for å sikre samfunnsmessig effektive løsninger ved full-skala utbygging av ”Avanserte Måle- og Styringssystem” (AMS). Det fokuseres på krav som er relevant for kunder med årlig forbruk under 100 000 kWh. Rapporten vil bli en del av NVE sitt informasjonsgrunnlag ved endring/utvidelse av forskrifter i sammenheng med full-skala utbygging av AMS. Den representerer SINTEF Energiforskning sine anbefalinger.En rekke oppgaver kan utføres ved hjelp av AMS i kombinasjon med andre IT-systemer hos nettvirksomheten. Dette er både oppgaver som har samfunnsøkonomisk betydning og oppgaver som nettvirksomhetene vil/kan implementere av bedriftsøkonomisk interesse. I rapporten identifiseres oppgaver som kan løses ved hjelp av AMS. Hver av oppgavene karakteriseres deretter i detalj. Ved karakteriseringen er det lagt størst vekt på oppgaver som er av antatt samfunnsøkonomisk interesse. Rapporten anbefaler mulighet for momentanavlesning av forbruk, timemåling av forbruk og registering av avbrudd per kunde som en del av funksjonaliteten ved full-skala utbygging av AMS. Timemåling av mange eller alle kunder bør iverksettes noen år etter full skala utbygging av AMS. Det må derfor være mulighet for å endre hyppighet for registrering og overføring av forbruk på kort varsel. Videre anbefales å vurdere mulighet for ”struping av forbruket” (dynamisk sikringsstørrelse) som en hensiktsmessig måte for gjennomføring av rasjonering. Funksjonen må vurderes opp mot sannsynligheten for gjentatt rasjonering. Ekstrakostnad per målepunkt er anslått til minst 200-400 kroner. Måling av lokal produksjon, registering av spenningskvalitet, registrering av jordfeil per kunde, display ”sentralt plassert i huset” samt fjernstyring av laster er ikke anbefalt som krav til alle ved full-skala utbygging av AMS. Imidlertid anbefales nærmere vurdert overføring av sannstids forbruksinformasjon til kundens eventuelle system for styring av last eller til display etablert vi

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2008

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6650

ISBN

9788259433657

Vis denne publikasjonen hos Cristin