Til hovedinnhold
Norsk English

Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting

Sammendrag

STF78 A045007   Denne rapporten er i stor grad basert på statistikk som er innhentet fra SSB for å forklare variasjon i legemeldt sykefravær for fylket Oppland i forhold til andre fylker og for å illustrere kjennetegn ved kommunene i fylket. Vi vet at sykefravær varierer i forhold til sektor, næring, bedriftstype, alderssammensetning, kjønnsfordelig og sysselsettingsandeler. I denne rapporten er variasjonen i sykefraværet ut fra disse variablene illustrert, samtidig som sammensetningen i Oppland og kommunale variasjoner er gjennomgått. Det er også brukt ulike statistiske analyser for å finne ut mer om disse sammenhengene.   Det er også utarbeidet en trendrapport for fraværsutviklingen i Oppland. Den er vedlagt og FTK i Oppland planlegger å lagen en årlig versjon, men i noe mindre omfang enn den som nå er utarbeidet.   Idealkommunen når det gjelder sykefravær har en lav andel sysselsatte innen helse- og sosialtjenester og lav andel kommunal forvaltning. Bedriftene i kommunen bør være relativt små og det bør være mange bedrifter i forhold til innbyggertallet. Kommunen har mange unge og høy sysselsetting.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032725

Vis denne publikasjonen hos Cristin