Til hovedinnhold
Norsk English

Risiko for akutte utslipp i Norskehavet

Sammendrag

Innspill til sektorutredning petroleum i forbindelse med helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet (HFN)Denne rapporten beskriver relevante scenarier for akutte utslipp av olje, kjemikalier og gass fra petroleumsvirksomheten i Norskehavet. Hensikten er å belyse risiko for akutte utslipp med relevant informasjon.  Scenariene er basert på følgende informasjon:• Kvalitative beskrivelse av akutte utslipp med forutsetninger og antagelser• Kvalitative vurderinger av årsaker til akutte utslipp med påvirkende faktorer• Beskrivelse av usikkerhet knyttet til analyse av utslippsscenariene• Basisfrekvenser • Mengdefordelinger på akutte utslipp SINTEF har beregnet risko for akutte utslipp i Norskhavet gjennom å kombinere historiske basisfrekvenser og mengdefordelinger for utblåsning og rørledningslekkasjer med produksjonsdata og antatt fremtidig aktivitetsnivå i Norskehavet. Risiko er beregnet i form av årlige utslippsfrekvenser og forventet utslippsmengde.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043044

Vis denne publikasjonen hos Cristin