Til hovedinnhold
Norsk English

Frekvenser for akutte utslipp i Norskehavet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver relevante scenarier for akutte utslipp av olje og kjemikalier fra petroleumsvirksomheten i Norskehavet i hensikt å• belyse hvilke akutte utslipp petroleumsvirksomheten kan føre til i Norskehavet,• synliggjøre hvilke risikopåvirkende faktorer som er spesifikke for området,• synliggjøre hva som er viktig for å unngå akutte utslipp,• synliggjøre på hvilke områder det kan være aktuelt å prioritere forvaltningsmessige tiltak for å redusere mulighet for akutte utslipp og omfang/varighet av slike utslipp, og å• danne grunnlag for videre analyser av hvilke konsekvenser slike akutte utslipp kan ha på relevante naturressurser.Rapporten vil inngå som ett av flere underlag til den helhetlige forvaltningsplanen for Norskehavet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043013

Vis denne publikasjonen hos Cristin