Til hovedinnhold

EFFIN. Case-undersøkelse av brukerinvolvering i AltInn-prosjektet

EFFIN. Case-undersøkelse av brukerinvolvering i AltInn-prosjektet

Kategori
Rapport
Sammendrag
Brukertesting i AltInn-prosjektet er gjort gjenstand for en case-undersøkelse. AltInn er blant de viktigste og mest visjonære offentlige IT-utviklingsprosjektene i Norge i dag, med enhver borger og privat virksomhet som mulige fremtidig brukere. Brukertesting har vært en av de mest sentrale brukerinvolveringsaktivitetene i det definerte utviklingsløpet frem mot første versjon av AltInn, i tillegg til gjennomføring av brukerdag, brukerråd og involvering av pilotbedrifter. Brukertesting er en av de mest benyttede metodene fra fagfeltet Human Computer Interaction (HCI), og innebærer strukturerte usability-evalueringer med et begrenset sett brukere. Dette notatet beskriver case-undersøkelsen av brukertesting i AltInn-prosjektet, der følgende aktiviteter ble gjennomført:• Observasjon av brukertester• Gjennomgang av dokumentasjon fra brukertester• Erfaringsinnsamling med utviklingsteametBrukertestene synes å ha vært svært godt egnet for å bidra til høy brukskvalitet for allerede definert funksjonalitet for definerte brukergrupper. Samtidig er resultatene i liten grad knyttet til problematisering rundt grunnleggende funksjonalitet. F.eks. i hvilken grad arbeidsflyten mellom ulike roller er hensiktsmessig eller fordelingen av arbeid med skjemautfylling mellom brukeren selv og brukerens fagsystem. På grunnlag av observasjonen og intervjuene synes det å være et interessant samspill mellom formell og uformell tilbakemelding fra, eller dialog med usability-personell. Formell dialog beskrives som nødvendig som dokumentasjon. I tillegg ble nytten av formaliserte designhjelpemidler som GUI-spesifikasjon, designkomponenter og retningslinjer understreket. Uformell dialog beskrives som vesentlig for å komme frem til hensiktsmessige løsninger underveis. Gode løsninger på tilstrekkelig detaljeringsnivå oppnås best gjennom uformell dialog, og utviklerne beskriver den uformelle dialogen med usability-personalet som den viktigste input de fikk fra disse.

Oppdragsgiver: EFFIN-prosjektet, støttet av FIFOS-programmet i Norges Forskningsråd
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 403318.03
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software and Service Innovation
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A4134
ISBN
9788214040760