Til hovedinnhold
Norsk English

Partner for arbeidsmiljø - det norske verneombudets rolle og funksjon

Sammendrag

Denne rapporten beskriver det norske verneombudets rolle og funksjon i år 2007. Rapporten oppsummerer den første empiriske studien med hovedfokus på norske verneombud på mer enn 25 år. Den er basert på tre hovedkilder informasjon: 1) Ulike arbeidsmiljø/HMS-studier hvor verneombudsfunksjonen har inngått som en del av studien, 2) et web-basert spørreskjema til 1.600 norske verneombud og 3) et sett case-studier. Rapporten har følgende ni hovedfunn: 1. Verneombudsordningen er veletablert og velfungerende2. Ordningen sliter med lav status3. Det foregår et stort forbedringsarbeid på HMS i norske bedrifter4. Verneombud og nærmeste leder samarbeider godt5. Verneombudet er med både i forebyggende og reaktivt arbeidsmiljøarbeid6. Stansingsretten fungerer og er i aktiv bruk7. Fokus for verneombudet er tradisjonelt, men i ferd med å endre seg8. God verneombudspraksis er avhengig både av individ og kollektiv9. Norske ledere får gjennomgående god attest for sitt arbeidsmiljøarbeidAt ordningen er veletablert og velfungerende er i motstrd til det litt negative bildet som ofte hefter ved vervet. Det betyr selvsagt heller ikke at det ikke er rom for forbedringer. Verneombudene selv ønsker mer status, mer tid til arbeidet og mer kompetanse. Det er imidlertid ikke lett å se hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Dette er tema som bør tas opp i kommende forsknings- og utviklingsprosjekt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

9788214042825

ISBN

9788214042825

Vis denne publikasjonen hos Cristin