Til hovedinnhold
Norsk English

Sildeomega3 - Produksjon av høykvalitets sildeolje

Sammendrag

Målet med prosjektet var å se på mulighetene for å utnytte silderestråstoff til produkter til helsekostmarkedet. Prosjektet ble ledet av EPAX og arbeidspakken som omhandlet produksjon av oljen ble ledet av SFH. Resultatene fra prosjektet viser at restråstoff fra sild kan benyttes til å produsere en olje av god kvalitet som kan benyttes i produkter til humant konsum. Oljen hadde lav oksidasjonsstatus (PV = 2,6 meq/kg lipid, AV=1,3) verdier som ligger langt under verdiene som er rapportert for kommersielle råoljer på markedet. I tillegg så tilfredsstilte oljene kravene for raffinerte fiskeoljer selv om oljen ikke hadde gjennomgått en renseprosess.   Antioksidanter blir tilsatt til råoljen etter produksjon for å øke stabiliteten. Imidlertid så kan oksidasjon forekomme under produksjon av oljen. Tilsetning av antioksidanten til råstoffet før prosessering kan være en strategi for å redusere oksidasjon under prosessering og lage en olje med lav oksidasjonsstatus og høy stabilitet. Tilsats av antioksidanter (BHT, propyl gallat eller sitronsyre) til råstoffet før produksjon resulterte i en olje med redusert oksidasjonsstatus (opptil 70% reduksjon i total oksidasjon). Tilsats av antioksidanter før produksjon førte også til økt oljestabilitet.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214056495

Vis denne publikasjonen hos Cristin