Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskebåten som fremtidig arbeidsplass - sluttrapport fra 3-årig tverrfaglig forskningsprosjekt rettet mot sikkerhet og arbeidsforholdene i ulike fartøy- og flåtegrupper

Sammendrag

Personulykkesstatistikken viser at fiskeriet fortsatt må regnes som et av de mest risikofylte yrker i Norge. Det er i dette prosjektet spesielt gjort undersøkelser knyttet til arbeidsoperasjoner i fiskeflåten som er overrepresentert i statistikken mht skader og ulykker. Vi har benyttet en tverrfaglig tilnærming for å identifisere nøkkelfaktorene som påvirker sikkerheten i fiskeryrket: kunnskap om fiskebåten som arbeidsplass, ulykkes- og risikoforskning, arbeidsfysiologi, fysisk arbeidsmiljø og yrkeskultur. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med fiskerimiljøer og 12 prosjektfartøy. Ulike metoder for risikoanalyse til bruk i forebyggende HMS-arbeid er videreutviklet og testet. Konkrete forbedringstiltak er foreslått for de fartøyene som deltar i prosjektet, og flere av tiltakene dekker flere typer båter og driftsformer. På grunnlag av intervjuer, observasjoner og spørreskjema er det utviklet kravspesifikasjoner for personlig verne- og redningsutstyr for fiskeflåten. Vi ønsket dessuten å belyse påstanden om at viljen til å akseptere høy grad av risiko og ta sjanser er uttrykk for en bestemt yrkeskultur blant fiskere. Prosjektet har resultert i ny arbeidsbekledning, en ny metode for risikokartlegging og konkrete forslag til sikkerhetsrutiner for fartøygruppene. Prosjektet har hatt et sterkt brukerfokus, og vi opplever at fiskerne engasjerer seg ekstra fordi de føler eierskap til resultatene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 147366

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A053008

ISBN

82-14-03531-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin