Til hovedinnhold
Norsk English

Holdninger til virkemiddelbruken i Opptrappingsplanen for psykisk helse - resultater fra en spørreundersøkelse blant rådmenn/administrasjonssjefer i kommunene i 2005

Sammendrag

STF78 A055034 Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført i 2005 blant rådmenn/administrasjonssjefer om det psykiske helsearbeidet i kommunene og betydningen av Opptrappingsplan for psykisk helse. Opptrappingsplanen startet i 1999 og avsluttes i 2008. Undersøkelsen skal bidra til å danne et inntrykk av om virkemiddelbruken er hensiktsmessig i forhold til å nå målene som er satt i Opptrappingsplanen. Virkemiddelbruken vil i denne sammenhengen bety øremerking og plan- og rapporteringskrav. Undersøkelsen gir også en grov beskrivelse av utvikling i utgifter og finansiering av det psykiske helsearbeidet i kommunene, samt politisk styring og forvaltning av de øremerkede tilskuddene. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2002.Resultatene gir ikke grunnlag for å anbefale endring i den økonomiske virkemiddelbruken. Øremerking anses for nødvendig for å få til økt satsning og anses fortsatt for den best egnede tilskuddsformen for å nå målene i opptrappingsplanen av et flertall av respondentene. Et flertall av respondentene vurderer også at plan- og rapporteringskravene er nødvendig for å sikre at tilskuddene går til psykisk helsearbeid. Vi finner at det er variasjoner i vurderingene av virkemiddelbruken avhengig av ståsted i kommuneorganisasjonen. Vi finner også at det er variasjoner knyttet til kommunestørrelse. Det er i noen tilfeller slik at forskjeller i svarmønster mellom grupper inndelt etter kommunestørrelse varierer

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214038499

Vis denne publikasjonen hos Cristin