Til hovedinnhold
Norsk English

Studentmobilitet i Trøndelag

Sammendrag

Større studentmobilitet i Trøndelag?Rapporten gjør rede for hva som kan ligge i begrepet studentmobilitet. Det gis eksempler fra Trøndelag. Utgangspunktet er et uttalt ønske i regionen om å beholde flere av de ferdigutdannede studentene fra regionens læresteder, til fordel for utvikling av regionen og dens nærings- og arbeidsliv. Et hovedpoeng er at tiltak for å bedre mobiliteten må ta høyde for mangfoldet i interesser som er knyttet til slik mobilitet, både fra studenter, faglærere, læresteder, bedrifter, virksomheter, regionale myndigheter og andre.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • SINTEF Digital / Helse

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214055122

Vis denne publikasjonen hos Cristin