Til hovedinnhold
Norsk English

Muligheter for anvendelse av biprodukter fra oppdrettstorsk

Sammendrag

Torskeoppdrett genererer restbiomasse som vi i dette studiet har beregnet til å utgjøre 15, 35 eller 60 % av rundvekt avhengig av om torsken selges sløyd, sløyd og hodekappet eller som filet. I motsetning til villfanget torsk, er biprodukter fra oppdrettstorsk tilgjengelige på slakteriet, og vil utgjøre en utgift dersom de ikke blir anvendt. En stor fordel er at de da er tilgjengelige som blodferske, noe som har stor betydning for anvendelse til konsum (både humant og til for). Rapporten viser ulike produktmuligheter som kan genereres fra torskebiprodukter. Dette inkluderer både konsumprodukter som rogn, mager, svømmeblærer samt prosesserte produkter som oljer og proteiner.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043396

Vis denne publikasjonen hos Cristin