Til hovedinnhold
Norsk English

Effektiv transport av kjølt marint biråstoff - forprosjekt

Sammendrag

I samarbeid med transportselskapet Thermotank AS, den danske teknologileverandøren VM Tarm A/S og representanter fra industrien er det laget en skisse for oppsamling og mellomlagring av biråstoff hos råstoffleverandør og for lasting av tankbil. Basert på tilgjengelig litteratur vil hurtig nedkjøling og en anaerob lagring på inntil 72 timer med maksimalt +4 °C kunne benyttes som prosesserbart biråstoff av laks. Det er imidlertid viktig å merke seg at lagringen i disse studiene skjedde uten tilgang på oksygen. Den teknisk/økonomisk beste løsningen for nedkjøling av biråstoff vil sannsynligvis være å tilsette et egnet nedkjølingsmedium direkte til biråstoffet i kombinasjon med godt isolerte tanker for oppsamling, transport og mellomlagring. Løsninger for nedkjøling av råstoff bør dokumenteres, fortrinnsvis i samarbeid med aktuelle teknologileverandører. En sentral variabel som også bør testes ut er hvordan disse (kvernede) råstoffene oppfører seg i et fremtidig konsept ved temperaturer ned mot frysepunktet. Det anbefales å gjennomføre en teknisk økonomisk analyse, hvor en i tilegg til å kartlegge investeringer, også gir oversikt over mulige gevinster i form av bedre produkter og redusert manuelt arbeid og redusert svinn / nedklassing. En forenklet kalkyle viser at biråstoffet, med design som antydet i denne rapporten, må gi en ekstragevinst på 14-15 øre pr kilo for at foreslåtte løsning for effektiv transport av ferske biråstoff skal lønne seg. Kalkylen er imidlertid basert på et sett av forutsetninger som må verifiseres. Ved prosjektering av nye slakterier / filetanlegg må en ta høyde for tilfredsstillende sortering, intern logistikk og kjøling/mellomlagring av biråstoff. Å gjennomføre nødvendige tiltak på eksisterende anlegg i ettertid vil ofte være både kostbart og teknisk utfordrende.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049152

Vis denne publikasjonen hos Cristin