Til hovedinnhold

Brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester - en veileder for prosjektledere

Brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester - en veileder for prosjektledere

Kategori
Rapport
Sammendrag
Utvikling av offentlige elektroniske tjenester må gjøres med tilstrekkelig hensyn til tjenestens brukere. Det operative ansvaret for at en elektronisk tjeneste utvikles i samsvar med brukerens behov, ligger hos den enkelte prosjektleder. Denne veilederen er skrevet for prosjektledere som ønsker hjelp til å håndtere dette ansvaret. Hjelpen som foreskrives er brukersentrert utvikling.

Oppdragsgiver: NFR, FIFOS-programmet
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 403318.03
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software and Service Innovation
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A2137
ISBN
9788214040661