Til hovedinnhold
Norsk English

Fastlegen som aktør i tiltak for personer med psykiske problemer

Sammendrag

Rapporten presenterer et sammendrag av funn fra fire forskningsprosjekt som belyser fastlegens arbeid overfor personer med psykiske problemer. To av rapportene inngår i den forskningsbaserte evalueringen av Opptrappingsplanen for psykiske helse. De øvrige to rapportene er delprosjekter i evalueringen av fastlegereformen.Synteserapporten belyser følgende tema vedrørende fastlegens tilbud til målgruppen: ilgjengelighet, tiltak, oppfølging og kontinuitet, kompetanse, ansvar og rolle.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin