Til hovedinnhold
Norsk English

PolTrond - Arbeidsvilkår og arbeidsmiljø blant polske arbeidere i Trondheimsregionen

Sammendrag

Denne rapporten ser på polske arbeidsmigranters arbeidsmiljø og arbeidsforhold i Trondheimsregionen for å se hvilke rammer arbeidslivet skaper for identitietskonstruksjon i Norge. Rapporten finner at de polske arbeidstakerne i hovedsak opplever det samme arbeidsmiljøet og de samme arbeidsforholdene som nordmenn. Det er noen forskjeller, blant annet opplever polakkene et hardere fysisk arbeidsmiiljø, og det er også en betydelig andel som opplever diskriminering på arbeidsplassen. Polakker er også underrepresentert i lederstillinger. Samlet legger imidlertid arbeidslivet i Trondheimsregionen godt til rette for integrering på arbeidsplassen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214050950

Vis denne publikasjonen hos Cristin