Til hovedinnhold
Norsk English

Kvalitetssikring og risikoanalyse av Jernbaneverkets tiltak for å redusere infrastrukturrelaterte forsinkelsestimer

Sammendrag

Rapporten beskriver dagens nivå på forsinkelsestimer og går gjennom ulike årsaker til forsinkelsene; her begrenset til forsinkelsesårsaker relatert til infrastruktur. Planlagte tiltak mot forsinkelser fram til 2013 blir gjennomgått, og en oppgir antatt effekt med hensyn til forsinkelsestimer. Det blir vurdert om disse tiltakene vil gi en ønsket reduksjon i forhold til Jernbaneverkets mål for antall forsinkelsestimer i 2013. Videre vurderes usikkerhet (risiko) knyttet til gjennomføringen av tiltakene. Dette gir en kvalitetssikring av Jernbaneverkets planer for å redusere forsinkelsestimer fram mot 2013. En vurderer også eventuelle modifikasjoner i de planlagte tiltak. Videre diskuteres tiltak knyttet til• reduksjon av tekniske feil, • gjennomføring av arbeider,• vinterberedskap,• ledelsesfokus og engasjement,• TIOS og andre verktøy.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Per Richard Hokstad
 • Eivind Halvard Okstad
 • Kjell Arne Skoglund
 • Jørn Vatn
 • Mads Veiseth
 • Andreas Økland
 • Gaute Andreas Johansen Knutstad

Institusjon(er)

 • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
 • SINTEF Community / Infrastruktur
 • SINTEF Digital / Teknologiledelse
 • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
 • SINTEF Manufacturing

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

*

ISBN

9788214050691

Vis denne publikasjonen hos Cristin