Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene

Sammendrag

Rapporten oppsummerer resultatene av en kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenører engasjert i norsk petroleumsvirksomhet. Petroleumstilsynet ønsket å få innsikt i prosesser og læringsmekanismer selskapene anvender for å fremme læring på tvers i selskapet. Dette for å kunne bidra til at vedlikeholdsentreprenører lærer av, og følger opp uønskede hendelser med tanke på forebygging av storulykker. Kartleggingen ble gjennomført i form av en spørre¬undersøkelse og presentasjoner i halvdagsmøter blant elleve vedlikeholdsentreprenører i petroleumsnæringen. De utvalgte selskapene var Aibel, Aker Solutions, Beerenberg, Bergen Group, BIS, Fabricom, IKM, Kaefer, Norisol, Reinertsen og StS gruppen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049053

Vis denne publikasjonen hos Cristin