Til hovedinnhold
Norsk English

NETPOWER: Deltagernes erfaring med Mitt Arbeiderparti. Resultater fra spørreskjemaundersøkelse og gruppeintervjuer

Sammendrag

Mitt Arbeiderparti er Arbeiderpartiets nettsider for politisk diskusjon som skal favne bredden av partiets medlemmer og andre politisk interesserte. For å få kunnskap om hvordan deltagerne på Mitt Arbeiderparti opplever sin deltagelse, ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant personer som hadde deltatt i diskusjoner her. I alt 90 personer deltok (44 prosent av de inviterte). Deltagerne var jevnt over eldre enn det som er typisk for nettsamfunn, med noe flere menn enn kvinner. Drøyt halvparten oppga å være medlem av et politisk parti; mindre enn en femdel å delta på politiske møter. Deltagerne synes i hovedsak å være positivt motivert til å delta i diskusjoner på Mitt Arbeiderparti, men en drøy tidel oppga frustrasjon som motivasjon. Mer enn halvparten av deltagerne oppga også at Mitt Arbeiderparti kan bidra til å øke deres politiske engasjement. Mer enn en tredjedel av deltagerne uttrykte, uten å direkte bli spurt om dette, et ønske om økt grad av respons og engasjement fra Arbeiderpartiet i diskusjonene på Mitt Arbeiderparti. Dette er blant de viktigste funnene i undersøkelsen, og danner grunnlag for fire anbefalinger til videre arbeid med hvordan Arbeiderpartiet bruker Mitt Arbeiderparti:(A) Arbeid målrettet med å senke partimedlemmenes terskel for å delta i diskusjoner på Mitt Arbeiderparti og skape kultur for slik dialog med den jevne politisk interesserte. (B) Synliggjør formålet med diskusjonene og hvordan innspill benyttes. (C) Vær åpne og søkende i diskusjonene. (D) Gjør åpent tilgjengelige oppsummeringer av prioriterte diskusjoner.

Oppdragsgiver: VERDIKT, p.nr. 193090/S10
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90B273

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A15707

ISBN

9788214044751

Vis denne publikasjonen hos Cristin