Til hovedinnhold
Norsk English

NETPOWER: Erfaringer med Mitt Arbeiderparti etter valgkampen 2009

Sammendrag

Arbeiderpartiet har som del av prosjektet NETPOWER, tatt i bruk nettsamfunnsløsningen Origo med sonen Mitt Arbeiderparti. Denne sonen er opprettet i tilknytning til egne soner for fylkes- og lokallag, soner for enkeltmedlemmer i Arbeiderpartiet, soner for relaterte saksområder, og soner for aksjoner.Rapporten presenterer resultatet av en undersøkelse av Mitt Arbeiderparti og andre sosiale medier slik de har blitt brukt i Arbeiderpartiet. Undersøkelsen ble gjort i september 2009, etter valgkampens avslutning, og besto av tre elementer: (1) Analyse av innhold tilknyttet Mitt Arbeiderparti, (2) intervjuundersøkelse med åtte aktive brukere av Mitt Arbeiderparti og representanter for lag med aktiv bruk av Mitt Arbeiderparti, samt (3) evaluering av brukskvalitet.Deltagerne i intervjuene vektla nytten av Mitt Arbeiderparti for organisasjonsarbeid og for å skape medieoppmerksomhet. I tillegg ble Faktabasen trukket frem som særlig nyttig. Deltagerne diskuterte også løsninger på viktige utfordringer knyttet til Arbeiderpartiets bruk av Mitt Arbeiderparti og sosiale medier. En slik utfordring vil være å øke aktivitet og deltagelse på Arbeiderpartiets eksisterende Origo-soner. I dag finnes mer enn 100 Arbeiderparti-relaterte soner på Origo, noe som er et godt utgangspunkt for Arbeiderpartiets videre bruk av Origo. De fleste sonene hadde imidlertid lav aktivitet og deltagelse.Intervjuene og evalueringen av brukskvalitet resulterte i innspill og anbefalinger for utformingen av Mitt Arbeiderparti og Arbeiderparti-relaterte soner. Tretten av disse er gitt høy anbefalt prioritet.

Oppdragsgiver: VERDIKT p.nr. 193090/S10
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90B273

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A15582

ISBN

9788214044720

Vis denne publikasjonen hos Cristin