Til hovedinnhold
Norsk English

Oppfølging av arbeidsseminar om IKT-sikkerhet i Integrerte Operasjoner

Sammendrag

Den 30/11-2006 ble det på initiativ fra SINTEF avholdt et arbeidsseminar om IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner hos Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) i Stavanger, hvor også Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Statnett deltok i arrangementskomiteen. Arbeidsseminaret tok opp til diskusjon en rekke strategisk viktige temaer. Resultatene fra gruppe¬diskusjonene bør dermed få innvirkning på prosesser som OLFs videre arbeid med IKT-sikkerhet, ODs arbeid og Ptils utvikling av en strategi for forvaltning og oppfølging av IKT-sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Vedlagte forslag til tiltak er basert på sluttrapporten fra arbeidsseminaret og etterfølgende diskusjoner med OLF.

Oppdragsgiver: Forskningsrådet, OLF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90D205

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2007

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A1550

ISBN

9788214040609

Vis denne publikasjonen hos Cristin