Til hovedinnhold

Oppfølging av arbeidsseminar om IKT-sikkerhet i Integrerte Operasjoner

Oppfølging av arbeidsseminar om IKT-sikkerhet i Integrerte Operasjoner

Kategori
Rapport
Sammendrag
Den 30/11-2006 ble det på initiativ fra SINTEF avholdt et arbeidsseminar om IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner hos Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) i Stavanger, hvor også Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Statnett deltok i arrangementskomiteen. Arbeidsseminaret tok opp til diskusjon en rekke strategisk viktige temaer. Resultatene fra gruppe¬diskusjonene bør dermed få innvirkning på prosesser som OLFs videre arbeid med IKT-sikkerhet, ODs arbeid og Ptils utvikling av en strategi for forvaltning og oppfølging av IKT-sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Vedlagte forslag til tiltak er basert på sluttrapporten fra arbeidsseminaret og etterfølgende diskusjoner med OLF.

Oppdragsgiver: Forskningsrådet, OLF
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90D205
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A1550
ISBN
9788214040609