Til hovedinnhold
Norsk English

Et europeisk arbeidsliv i endring - hva skjer med de ansattes medbestemmelsesmuligheter?

Sammendrag

Rapporten beskriver hvordan det europeiske arbeidslivet har utviklet seg de siste to tiår, med et spesielt fokus på hvordan arbeidstakernes muligheter for medbestemmelse og medvirkning har utviklet seg. Hovedgrunnlaget for rapporten er to forskningsprosjekt innenfor 6th Framework; WORKS (som SINTEF var med i) og PIQUE. I begge disse prosjektene ble problemstillinger rundt medbestemmelse og medvirkning drøftet i dybden. Mulighetene for medvirkning og medbestemmelse på virksomhetsnivå i form av både representasjonsordninger (indirekte medvirkning) og en arbeidsorganisering med stor grad av selvstyre for den enkelte arbeidstaker (direkte medvirkning) utfordres i den nye kunnskapsøkonomien gjennom endringer i både arbeidsinnhold, arbeidsorganisering og arbeidssted. Beslutningsveiene blir lengre, eierstrukturen endres, organisasjonsløsningene blir mer komplekse, forretningsfunksjoner lokaliseres i land, regioner eller sektorer med dårligere arbeidslovgivning og liten regulering av partssamarbeid, privatisering og intern-konkurranse fører til en intensivering av arbeidslivet, og arbeidstakere blir både gjort fleksible og har krav på seg til å være fleksible. Vi ser en oppløsning av den tradisjonelle virksomhetsstrukturen som arena for utøvelse av medbestemmelse, og at de ”nye” arenaene i større grad er knyttet til den funksjonen og den yrkesmessige tilhørigheten du har.  Selv om EU har implementert flere direktiv for å regulere ansattes rett til medvirkning og medbestemmelse, er det fortsatt nasjonal lovgivning og regulering som er det viktigste. Holder vi EUs direktiver opp mot praksis i norske virksomheter, ser vi at norsk arbeidsliv på de fleste områder er mer omfattende enn EUs minimumsstandarder. Erfaringene både fra PIQUE og WORKS viser klart at nasjonale reguleringer spiller en rolle for arbeidsforhold, og understreker dermed betydningen av at hver enkelt nasjon tar et selvstendig ansvar for sine arbeidstakere. Vi ser at forskjellene mellom ulike grupperinger av ar
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 60T05002

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

SINTEF A14736

ISBN

9788214048674

Vis denne publikasjonen hos Cristin