Til hovedinnhold
Norsk English

SIP Multivariable analyse : prosjektrapport 4

Sammendrag

I prosjektene CARE-W og CARE-S er det tidligere utviklet beslutningsstøtteverktøy for planlegging av rehabilitering av ledningsnett. Som en del av disse verktøyene benyttes statistiske analyser som grunnlag for rangering av ledninger for rehabilitering. I CARE-W ble verktøyet PHM (Proportional Hazards Method) utviklet for å bruke registrerte feil i et ledningsnett i en analyse for å finne sannsynlige framtidig feilrater for hver enkelt ledning i nettet. En alternativ angrepsmåte for å identifisere grupper/ komponenter for rehabilitering er å benytte multivariat dataanalyse for å se om det finnes korrelasjoner mellom ulike parametere som er kjent og feil i vannledninger. En slik multivariat analyse er også utført for et datasett over vegstrekninger, hvor det er søkt å finne korrelasjoner mellom spordybden og kjente parametere. Resultatene fra analysen over datasett for veg og for vannledninger viser at fornuftige korrelasjoner identifiseres mellom henholdsvis spordybde og feil, og parametere i datasettene. De korrelasjoner som den multivariable analysen finner samsvarer med erfaring innen disse fagområdene. Modellene derimot brukes for å velge ut de parametrene som er viktigst for nedbrytning, generelt, men egner seg ikke like godt til vurderinger på ledningsnivå.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A09323

Vis denne publikasjonen hos Cristin