Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskapsløftet på reise II: Andre delrapport fra evalueringsprosjektet Kunnskapsløftet - et løft også for fag- og yrkesopplæringen?

Sammendrag

Dette er delrapport II i evalueringen av Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen med problemstillingen Kunnskapsløftet - et løft også for fag- og yrkesopplæringen?   Denne rapporten er delt opp i tre hoveddeler der hver fremstår som selvstendig. Del I har vi gitt tittelen Jakten på en oppskrift for Kunnskapsløftet. Her prøver vi å tegne et realistisk bilde av hva som er kjernen i Kunnskapsløftet i forhold til fag- og yrkesopplæringen. Videre ser vi på hvordan statlige utdanningsmyndigheter under ledelse av statsrådene Giske, Clemet, Djupedal og Solhjell på hvert sitt vis har lagt grunnsteiner til en reform som la ut på reise høsten 2006.   Da staten høsten 2006 sendte fra seg Kunnskapsløftet som samfunnsoppdrag til fylkene for videre bearbeidelse og implementering, var det et relativt uryddig oppdrag meso-nivået fikk seg forelagt på fag- og yrkesopplæringssiden. I del II av rapporten ser vi derfor nærmere på hvilken rolle fylkene og andre tilretteleggere på dette nivået har hatt i tolkingen av statens oppdrag og utdanningspolitiske ide, og hvordan de har omformet Kunnskapsløftet slik at den kan fases inn i den videregående opplæringen i skole og bedrift på en best mulig måte.   I rapportens del III følger vi Kunnskapsløftet inn i den virkelige opplæringshverdagen, som i denne rapporten er representert av lærlinger, instruktører, og opplæringskontor i privat og offentlig sektor (vi kommer tilbake til skolene i neste rapportering). Detaljert ser vi på om Kunnskapsløftets grunnleggende tanker og ideer materialiserer seg i den praktiske opplæringshverdagen. Avslutningsvis trekker vi konklusjoner på tvers av hele rapporten.  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Berit Kvalsvik Teige
  • Håkon Finne
  • Christin Tønseth
  • Ragnhild Lian Solbak
  • Trond Hallgeir Buland

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A11803

ISBN

9788214048193

Vis denne publikasjonen hos Cristin