Til hovedinnhold
Norsk English

DECRIS - Risk and Decision Systems for Critical Infrastructures. Metode og verktøy for en samlet risikovurdering av kritiske infrastrukturer

Sammendrag

Prosjektet DECRIS er finansiert av Norges forskningsråd under SAMRISK-programmet. Det er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, FFI og NTNU. Prosjektet har utviklet og tilpasset metoder for risikovurdering for kritisk infrastruktur. Metodene skal kunne brukes på tvers av ulike infrastrukturer (vann og avløp, strøm, veg/bane og IKT), og vil ta hensyn til avhengigheter mellom disse som har betydning for uønskede hendelser. Notater og publikasjoner fra prosjektet er å finne på nettstedet http://www.sintef.no/Projectweb/SAMRISK/DECRIS/

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 504121

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • Forsvarets forskningsinstitutt
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A11636

ISBN

9788214048148

Vis denne publikasjonen hos Cristin