Til hovedinnhold
Norsk English

Pasienter med rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser

Sammendrag

Pasienter med rusmiddelmisbruk og samtidige psykiske lidelser i psykisk helsevern er identifisert ved bruk av rusdiagnoser og informasjon om betydelig rusmiddelmisbruk. Rusdiagnoser og pasienters rusmiddelmisbruk siste uker før behandlingsstart er to klassifiseringskriterier som er benyttet for å identifisere pasienter med rus og psykiske lidelser (ROP). Pasienter med rusdiagnose og  pasienter med rusmiddelmisbruk er analysert hver for seg for å synliggjøre de to pasientpopulasjonene som fremkommer. Mange pasienter befinner seg imidlertid i begge gruppene. Pasienter med rus og psykiske lidelser er klassifisert i to disjunkte grupper: Pasienter med rusdiagnose (ROP I) og pasienter uten rusdiagnose, men med middels/stort rusmiddelmisbruk (ROP II). Pasientgruppen ROP II har mye til felles med pasientgruppen ROP I. Alvorligheten i rusmiddelproblematikken er mindre når rusdiagnose ikke er satt. Pasienter uten rusdiagnose og uten vesentlig rusmiddelmisbruk i tiden før behandlingsstart (PSYK) er hovedkategorien psykiatriske pasienter uten indikasjon på rusmiddelmisbruk. De tre pasientgruppene ROP I, ROP II og PSYK er sammenlignet med hensyn på sosiodemografiske og behandlingsmessige aspekter. Disse forhold er av betydning for å få kjennskap til hva som karakteriserer de tre pasientpopulasjonene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Solfrid Elisabeth Lilleeng

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042047

Vis denne publikasjonen hos Cristin