Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Handicap-programmet ved Telenor

Sammendrag

STF78 A06005 Telenors Handicap-program lykkes med målsettingen om å være springbrett ut i arbeidslivet for funksjonshemmede. Evalueringen viser at programmet har positive konsekvenser for både deltakere og bedrifter, samt store samfunnsøkonomiske gevinster. Samarbeidet med Aetat og arbeidslivssentrene bør derfor styrkes for å gjøre tiltaket bedre kjent. Telenors Handicap-program (HCP) er et toårig opplærings- og arbeidstreningsprogram for fysisk funksjonshemmede. Programmet skal gi deltakerne arbeidserfaring og omfatter kurs, reell arbeidstrening og oppfølging. Formelt defineres HCP som arbeid med bistand. HCP har eksistert siden 1994. Det ble evaluert av SINTEF IFIM i 1999. Nå er programmet evaluert på nytt, denne gangen av SINTEF Helse.Evalueringen har hatt som oppgave å finne ut hvilke konsekvenser Handicap-programmet har hatt for deltakerne, for  bedriftene og for samfunnet.Datainnsamlingen er gjort gjennom fokusgruppemøter, individuelle intervju med deltakere og ledere, samt en spørreundersøkelse blant tidligere og nåværende deltakere. Evalueringen viser at HCP langt på vei har lykkes med sine hovedmål: å være et springbrett for mennesker med funksjonshemming ut i arbeidslivet, å gi funksjonshemmede kunnskap og arbeidserfaring som skal til for å bryte ut av trygdetilværelsen og å bidra til en holdningsendring og en alminneliggjøring av funksjonshemmede i arbeidslivet. Deltakerne opplever at både kurs og hospitering gir dem den kompetansen og erfaringen som trengs for komme i jobb, men et mindretall mener oppfølgingen har vært mangelfull på noen områder. Spørreundersøkelsen viser også at tre av fire har fått varig arbeid. Halvparten av disse mener dette kan tilskrives deltakelse i Handicap-programmet.Bedriftene opplever at det å ha en ansatt med funksjonshemming ikke er en belastning, men en styrke for miljøet. Enkelte hevder at det kan påvirke arbeidsmoral og sykefravær hos resten av de ansatte i positiv retning. En del bedrifter utenfor Telenor har imidlertid e

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Reidun M Skøien
  • Karl-Gerhard Hem
  • Geir Tyrmi

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin