Til hovedinnhold
Norsk English

Forlengelse av prerigortid for laks ved superkjøling

Sammendrag

Levende fisk transport med utslipp av brønnbåtvann i sjø og påfølgende lagring i ventemerder er en stor risikofaktor for sykdomsspredning mellom merder. I forbindelse med utvikling av slaktebåten "Tauranga" er det behov for å undersøke om rask ned kjøling kan ha positiv (forlenge) prerigor tiden for laks. Rask temperaturendring kan påvirke de enzymatiske prosesser i fiskemuskelen og gi en forlenget prerigor tid. Dette er viktig å kartlegge for å se hvor lang føringstid slaktebåten kan ha, noe som vil utvide bruken av båten. Resultatene fra prosjektet viste at lav temperatur (-1 til 0°C) ikke har noen effekt i forhold til å forlenge
prerigortiden.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Nofima AS / 11336
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901072
  • SINTEF Fiskeri og havbruk AS / 6021861

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean
  • NOFIMA

År

2015

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Hefte nr.

A 27085

ISBN

978-82-14-05886-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin