Til hovedinnhold
Norsk English

Barns innflytelse på samværsordninger og bosted. Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen

Sammendrag

I denne rapporten undersøkes barns innflytelse på egen bosteds- og samværsordning. Analysene er basert på data fra undersøkelsen Samvær og bosted 2012, som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte vinteren 2012-13, en spørreundersøkelse rettet mot foreldre som har barn sammen, men som ikke bor sammen.


Prosjektet er gjennomført av SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning. SINTEF har hatt prosjektledelsen. Rapporten er utarbeidet av Gry Mette D. Haugen (forsker ved NTNU Samfunnsforskning).
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • NTNU Samfunnsforskning AS
  • SINTEF Digital / Helse

År

2015

Forlag

SINTEF akademisk forlag

ISBN

978-82-14-059397

Vis denne publikasjonen hos Cristin