Til hovedinnhold
Norsk English

Rasjonell klippfiskproduksjon

Sammendrag

Prosjektet Rasjonell klippfiskproduksjon
hadde som hovedmål å anbefale en rasjonell produksjon av klippfisk med jevn kvalitet for økt produksjon, effektivisering av arbeid samt reduserte drifts- og energikostnader. Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterende produksjons anlegg og de nye tiltakene ble verifisert gjennom industrielle forsøk. 20 anlegg ble kartlagt og evaluert. Anleggene ble delt inn i 4 kategorier hvor løsninger for effektiv drift ble synliggjort for hver enkelt kategori.

I tillegg til enkelttiltak som øker effektiviteten ble det satt stort fokus på utnyttelse av tilstøtende lager for å redusere belastningen på tørkesystemene. Ved å avrenne saltfisk, mellomlagre slakkfisk, og slutt-tørke fisk i lager utenfor tørkene er det synliggjort opptil dobling av kapasitet og tilsvarende reduksjon i energiforbruk per tonn produsert klippfisk.
Videre ble effekt av fersk kontra frosset råvare evaluert, i tillegg til effekt av hard innledende tørking.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS

År

2014

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7459

ISBN

978-82-594-3614-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin