Til hovedinnhold
Norsk English

Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser

Sammendrag

Denne rapporten er en dokumentasjon av en empirisk studie av yrkesretting og relevans i norsk skole. Studien er gjort på oppdrag fra Kunnskaps¬departementet og er andre delen av forskningsprosjektet yrkesretting og relevans i fellesfagene i videregående opplæring. Det er benyttet et analyserammeverk som beveger seg både på skole- og skoleledelsesnivået og ut i klasserom hos elever og lærere. Hovedkonklusjonen er at norske skoler i stor grad er tilrettelagt for yrkesretting, men at det er læreren som styrer undervisningen og at egenskaper ved læreren og at elevene opplever undervisningen som rele¬vant er av særlig betydning for effektene av yrkesretting.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Jon Marius Vaag Iversen
 • Anne Sigrid Haugset
 • Anders Martinsen
 • Christian Wendelborg
 • Melina Røe
 • Gunnar Nossum
 • Morten Stene

Institusjon(er)

 • SINTEF Digital / Teknologiledelse
 • Ukjent
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • NTNU Samfunnsforskning AS

År

2014

Forlag

Trøndelag Forskning og Utvikling A/S

Årgang

2014

Hefte nr.

16

ISBN

978-82-7732-205-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin