Til hovedinnhold
Norsk English

Moderniseringsprosesser i kystflåten - Om teknologisk endring og institusjonsutforming

Sammendrag

Med introduksjonen av fartøykvoter i kystflåten og Fiskeridepartementets vedtak om å gi politisk prioritet til fartøyer mellom 15 og 34 meter, har det skjedd store strukturendringer i kystflåten. Slike moderniseringsprosesser påvirker institusjonene som regulerer utøvelsen av fisket og fordelingen av fiskeressursene. Denne artikkelen tar for seg drivkreftene for flåtefornyelse, i hvilken grad strukturendringer har påvirka fangstkapasiteten i kystflåten og hvordan
teknologisk endring øver press på fordelingen av fiskeressursene. Avslutningsvis drøftes prinsippene for en ny fordelingsmodell.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2001

Publisert i

Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi

ISSN

0803-6799

Årgang

11

Side(r)

1 - 15

Vis denne publikasjonen hos Cristin