Til hovedinnhold
Norsk English

Konsekvenser av avbrudd i elektrisitets-forsyningen til kritisk infrastrukturUtarbeidet for Energi Norge AS

Sammendrag

Rapporten analyserer hvor følsom kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer er for avbrudd i elektrisitetsforsyningen og hvilke konsekvenser det har for samfunnet. Resultatene viser at det kan forventes store samfunnsmessige konsekvenser for nesten alle infrastrukturer/samfunnsfunksjoner når avbruddet varer i flere dager. Noen unntak er veitransport og nødetatene som ikke er særlig avhengige av elektrisitet, og kringkasting hvor konsekvensene for samfunnet ikke vurderes som særlig store. På den andre siden vil avbrudd med én til få timers varighet sannsynligvis ha små konsekvenser. Unntaket er pleie og omsorg, som er vurdert med middels høye konsekvenser. For denne typen virksomhet vil livsnødvendig teknisk utstyr og heiser svikte umiddelbart ved et avbrudd, noe som kan ha dramatiske konsekvenser for en del pasienter. Detaljerte analyser for vannforsyning, jernbane og sykehus viser at konsekvensene for samfunnet når vannforsyningen rammes av avbrudd er små for kortere avbrudd da mange kunder kan forsynes fra høydebasseng. Konsekvensene når jernbanen rammes av avbrudd er vurdert som store når omformerstasjoner i storbyene er berørt. Ellers er konsekvensene vurdert som moderate, da signal- og teleanlegg har god backup. Konsekvensene som oppstår når sykehus rammes av et avbrudd er stort sett utsettelser av behandlinger og konsultasjoner i poliklinikkene siden disse ofte er dekket av nødstrømsforsyning og dermed ikke har tilgang til pasientjournalene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2012

Forlag

SINTEF Energi A

Hefte nr.

TR A7197

Vis denne publikasjonen hos Cristin